V roku 2009 spoločnosť Investspol, s.r.o. rozšírila svoju činnosť o realizáciu energetický celkov na výrobu elektrickej energie spaľovaním obnoviteľných zdrojov a to založením divízie – realizácia energetických projektov.
Cieľom založenia tejto divízie je realizácia Energetických projektov ( od vypracovania technicko - ekonomickej štúdie t.j vypracovania počiatočného investičného zámeru až po samotnú realizáciu diela ) so zameraním na výrobu elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov ( zelená energia ).
V decembri roku 2011 sme uviedli do prevádzky Elektráreň na výrobu elektrickej energie spaľovaním fermentovanej zmesi vyrobenej aeróbnou fermentáciou biologicky rozložiteľného odpadu Badín.
Momentálne pripravujeme ďalšie zelené energetické projekty s predpokladanou výstavbou v rokoch 2013 až 2015.
 
 
DIVÍZIE SPOLOČNOSTI - zobraziť ponuku činností >>>

 
 
 
© 2009 INVESTSPOL, s.r.o.