REFERENCIE 2007
 
• Priemyselné stavby
- AIRCRAFT Bratislava (14 mil. Sk)
- Paroplynový cyklus PPC Levice 2007 (63 mil. Sk)
- HYUNDAY NOŠOVICE (4mil. Sk)
- RUUKKI, Rumunsko (21 mil. Sk)
• Priemyselné podlahy
- ITAB SHOP CONCEPT CZ – BOSKOVICE
- Zemné práce 100 000 m3
- Zemná stabilizácia 40 000 m²
- Hladený betón 20 000 m²
- Vonkajšie betónové plochy 20 000 m²
- VAILAND, TRENČÍN (14 000 m², hladený betón)
- LOGISTICKÉ CENTRUM, PETROVANY (14 000 m²,
  hladený betón)
- PERI, NIŽNÁ ŠEBESTOVÁ (6 000 m², hladený betón)
- HP, SLAVOŠOVCE (2 000 m², liaty magnezitový poter)
- KAREX, SENEC (7 000 m², hladený betón)
- MONDI SCP, RUŽOMBEROK (800 m², podlaha UCRETE,
  vysoká tepelná a chemická odolnosť)
- MONDI SCP, RUŽOMBEROK (1 200 m²,
  liata epoxidová podlaha)
- TESCO, SENEC (6 000 m², hladený betón)
• Morava CONSTRUCT S. R. L. (priemyselné podlahy)
- RUUKKI, Fínsko (Bukurešť)
- Vonkajšie betónové plochy (40 000 m²)
- Betónové podlahy s rozptýlenou oceľovou
  výstužou HAMOR SK (30 000 m²)
- Zemná a štrková stabilizácia (100 000 m²)
- KASSIANOSS, USA (Bukurešť)
- Betónové cesty v priemyselnom parku, Bukurešť
  (120 000 m²)
- Zemná stabilizácia (120 000 m²)
- FM LOGISTIC, Francúzsko (Temešvár)
- HTU, zemné práce (50 000 m3)
- Zemná a štrková stabilizácia (40 000 m²)
 
 
späť na Referencie >>>
 
       
 
 
© 2009 INVESTSPOL, s.r.o.