REFERENCIE 2008
 
• Referenčné stavby

- Mondi BP a.s – chemicky odolná podlaha UCRETE UD 200
- CIPI s.r.o - pancierová podlaha (výrobná hala)
- SEZ Trade s.r.o - epoxidová podlaha (skladová hala)
- PERI s.r.o – vonkajšia komunikácia,
- ITAB Boskovice – kompletná vonkajšia komunikácia
- ITAB Boskovice – epoxidový náter
- Trigon s.r.o – pancierová podlaha (výrobná hala)
- Mercury Sloavkia s.r.o – pancierová podlaha (skladová hala)
- Akord a.s. – liata polyuretánová podlaha (polyfunkčný objekt)
- SROS s.r.o – pancierová podlaha (výrobné a skladovacie
  priestory)
- Tower Automotive a.s – vonkajšie komunikácie
- IKEA Components s.r.o – pancierová podlaha, hladená
  drátkobetónová podlaha (výrobná a skladová hala)
- Píla Krasno Nad Kysucou/Swedwood – vonkajšie
  komunikácie
- Rea-s s.r.o – liata magnezitová podlaha (výrobná hala)
- Modul Servis Malacky - 900 m²
  vsypová podlaha (sklad materiálu)
- Modul Servis Malacky - 4 000 m²
  liata samonivelizačná cementová stierka
  (vysokoregálový   sklad výška 9 m)
- Swedwood, Malacky - 18 000 m²
  vsypová podlaha (výrobná hala)
- Sweedwood Jasná - 27 000 m²
  vsypová podlaha (výrobná hala)
- SCP Ružomberok - 4 300 m²
  vsypová podlaha (sklad celulózy)
- SCP Ružomberok  - 18 000 m²
  epoxidová liata podlaha ( sklad papiera, Hala PS 18)
- SCP Ružomberok - 1 500 m²
  polyuretánová liata podlaha (výrobná hala)
- Smrečina B. Bystrica - 4 600 m²
  vsypová podlaha (výroba DVD dosky)
- LAGRIS Zvolen - 3 600 m²
  vsypová podlaha (skladová hala)
- LAGRIS Zvolen - 1 200 m²
  liata samonivelizačná cementová stierka (výrobná hala)
- GOLD Limo Bratislava - 3 600 m²
  vsypová podlaha (skladová hala)
- IMUNA Šarišské Michaľany - 500 m²
  epoxidová liata podlaha (výroba infúznych roztokov)
- SLOVNAFT Bratislava - 4 860 m²
  epoxidová liata podlaha (skad olejov)
- LOGIS Topoľčany - 7 200 m²
  vsypová podlaha (výrobná hala)
- Decodom Topoľčany - 28 000 m²
  vsypová podlaha (obchodné centrum, výrobná hala)
- Scherdel Myjava - 2 100 m²
  vsypová podlaha (výrobná hala)
- Scherdel Myjava - 950 m²
  liata samonivelizačná cementová stierka
  (vysokoregálový sklad výška 9 m)
- Sweedwood Majcichov - 16 000 m²
  vsypová podlaha (výrobná hala)
- Swungo Žilina - 800 m²
  epoxidový náter (výrobná hala)
- L.E.A.F. Levice - 12 000 m²
  vsypová podlaha (výrobná hala)
- L.E.A.F. Levice - 900 m²
  liata samonivelizačná cementová stierka
  (vysokoregálový sklad výška 9 m)
- Wertheim D. Streda - 7 000 m²
  vsypová podlaha (výrobná hala)
- Sungwoo Ostrava - 22 300 m²
  liata epoxidová podlaha /výrobná hala/
- CBA - Verex L. Mikuláš - 1 800 m²
   epoxidový náter /skladová hala/
- CBA - Verex L. Mikuláš - 2 400 m²
  liaty samonivelizačný magnezitový poter (skladová hala)
- Author Trenčianske Stankovce - 3 500 m²
  vsypová podlaha (skladová hala)
- SHP Slavošovce - 1 000 m²
  liata epoxidová podlaha (výrobná hala)
- SHP Slavošovce - 1 860 m²
  liaty samonivelizačný magnezitový poter (výrobná hala)
- SHP Slavošovce - 500 m²
  vsypová podlaha (výrobná hala)
- SND Bratislava - dostavba - 4 500 m²
  liata epoxidová podlaha (technické priestory)
- Halfinger Šamorín - 5 000 m²
  hladený betón (výrobná hala)
- Continental Zvolen - 20 000 m²
  hladený betón (výrobná hala)
- Continental Zvolen - 6 000 m²
  liaty epoxidový paropriepustný systém (výrobná hala)
- Continental Zvolen - 800 m²
  liata samonivelizačná cementová stierka (skladová hala)
- Continental Zvolen - 14 000 m²
  cementobetónový kryt
- IMS Kupa Nováky - 2 600 m²
  hladený betón (výrobná hala/
- Sanitas N. M. nad Váhom - 1 200 m²
  hladený betón (skladová hala)
- Sanitas N. M. nad Váhom - 1 200 m²
  polyuretánová liata podlaha (skladová hala)
- Max Trenčín - 6 000 m² hladený betón
- Naceva Bratislava - 2 100 m² - cementobetónový kryt
- Paroplynový cyklus - 700 m²
  anhydridový poter (administratívne priestory)
- Holcim Vlkanová  - 4 300 m² - cementobetónový kryt
• Swedwood, rekonštrukcia píly - Krasno Nad Kysucou
• ITAB, dokončenie vonkajšej komunikácie,
  základy pod linku - Boskovice (CZ)
• Metal Frem, pancierové podlahy,
  vonkajšie komunikácie - Bukurešť (RO
• Hotel Panoráma, rekonštrukcia - Štrbské Pleso
• IKEA, betónová podlaha s oceľovou výstužou
- Malacky
• IKEA, samonivelačná podlaha
  (vysokoregálové zakladače) - Malacky
• IKEA, pancierová podlaha - Malacky
• IKEA, vonkajšia komunikácia - Malacky
• Tower, vonkajšia komunikácia - Malacky
• IKORES, montáž zdvojených podláh - Kysak, Prešov
• CHEMOPROJEKT Praha, výstavba závodu
  na výrobu kyseliny dusičnej - Rouen (FR)
• SORAVIA, montáž oceľovej konštrukcie,
  opláštenie haly – Bratislava

 
späť na Referencie >>>
 
       
 
 
© 2009 INVESTSPOL, s.r.o.